BADANSAZI

در مورد بدن سازی

دوره هاي حجـم و کات

دوره ترکیبی igf-1 ، سوما ، انسولین ، تستوسترون پروپیونات

این دوره یک نمونه دوره حرفه‌ای بوده و استفاده اشخاص مبتدی و ناآگاه از آن خطرات جنی و مرگ را در پی خواهد داشت چه بسا که افراد حرفه‌ای نیز ممکن است به استقبال مرگ روند . همچنین این دوره مختص فرد خاصی تنظیم شده و هر فردی توانایی و شرایط مساوی را نخواهد داشت .
2 ماه آخر نزدیک مسابقات

سوماتروپین 4 واحدی دانمارکی تا 15 روز مانده به مسابقات روزی یک عدد زمان تزریق ظهر
انسولین رگولار 8 واحد صبح 8واحد پس از تمرین (قبل از ساعت 5بعد از ظهر صورت گیرد )تا 15 روز مانده به مسابقات به همین صورت
1 ساعت بعد از مصرف انسولین 20 واحد igf-1 ( مشخص شده با سرنگ انسولین مساوی با 200 میکروگرم ) تا 15 روز مانده به مسابقات به همین صورت
تس پرپیونات هفته‌ای 2 عدد 1 میل یکشنبه و چهارشنبه تا 15 روز مانده به مسابقات ( می‌توانید روزانه 4 تا 8 عد تری بولوس استفاده کنید )
15 روز مانده به مسابقات
روزانه یک عدد به تعداد سوما اضافه کنید و تا 5 عدد پیش روید تا آخرین روزبه جز روز قبل مسابقه
انسولین رگولار یک هفته قبل مسابقه قطع می‌شود از همان زمان به بعد میزان مصرف igf-1 را روزانه نیم واحد اضافه کرده یا یک روز درمیان یک واحد یعنی روزانه 50 میکروگرم بر دوز مصرف می‌افزایید و هر 100 میکروگرم یا 10 واحد را در یک وعده جداگانه تزریق می‌کنید یا هر وعده تزریق 200 تا 250 میکروگرم
بین ساعت مصرف igf-1 و سوما 1 الی 2 ساعت فاصله باشد ساعت مصرف سوما قبل از ساعت 7 شب تنظیم شود
مصرف تس پرپیونات را از دو هفته مانده به مسابقات قطع نمایید
مکمل‌های 2 ماه پایانی
ایزو وی 7 وعده 50 گرمی
آمینو آنزیم دار یا مایع روزانه 30 عدد در 6 وعده
آرژنین 6 عدد 4 عدد قبل تمرین 2 عدد بعد تمرین
گلوتامین یک روز در میان 40 و 20 گرم هر وعده 10 گرم
Zma 2 کپسول نیمه شب
گلوکزامین کندرایتنین تا یک هفته مانده به آخر 1500 میلی گرم یا مکمل انیمال فلکس
روزی یک عدد مولتی فورت +جنسینگ

دوره نمونه استروئید حجم خشک

دوره نمونه استروئید حجم خشک
مسترون 100 به شکل خوراکی
متاندیون 10 به شکل خوراکی
مکمل غذایی
بادی فول یا همان فول گینر
کراتین
آرژنین
گلوتامین
مولتی ویتامین مینرال

هفته اول
نصف = نیم قرص
1 عدد مسترون قبل تمرین 1روز در میان
2 عدد متاندیون بعد از ناهار

هفته دوم
مسترون :نصف بعد از ناهار نصف قبل تمرین یک روز درمیان
متاندیون : 1عد صبح 1 عدد بعد از ناهار یک عدد یک ساعت بعد از ناهار
هفته سوم
مسترون : نصف همراه صبحانه نصف قبل تمرین
متاندیون : 1 عدد صبح 1 عدد بعد ناهار 1 عدد قبل تمرین
هفته چهارم
مسترون نصف صبح نصف بعد از ناهار نصف قبل تمرین
متاندیون 1عدد صبح 1 عدد بعد از ناهار
هفته پنجم
مسترون 1 عدد صبح 1 عدد قبل تمرین
متاندیون 1 عدد صبح 1 عدد بعد ناهار 1 عدد قبل تمرین
هفته پنجم
مسترون 1 عدد قبل تمرین
متاندیون 1 عدد بعد ناهار

کلوماید از هفته پنجم روزی 1عدد بعد از ناهار با آب فراوان
به مدت 12 روز مصرف شود

کلن باترول از هفته چهارم بسته به نوع آن متفاوت است روزانه 100 میکروگرم که بسته به نوع دوز قرص شرکت آن متفاوت است اما قرص‌ها را در این زمان‌ها تقسیم کنید
1 ساعت پس از صبحانه 2 ساعت بعد از ناهار قبل تمرین

پروویرون روزی یک قرص یک ساعت پس از ناهار با آب فراوان از اول هفته سوم تا آخر هفته 4

مکمل بادی فول
یک پیمانه ( پیمانه داخل کیسه ) صبح + یک پیمانه بعد تمرین
کراتین قبل تمرین 5 گرم
آرژنین 3 عدد قبل تمرین + 2 عدد هنگام خواب
گلوتامین روزی 4 وعده 5 گرمی صبح + ظهر+بعد تمرین + شب یا قبل خواب
مولتی ویتامین 1 عدد همراه صبحانه

دوره ترکیبی

دیانابول
دکادورابولین
وینسترول دپو
پریموبولان دپو
نولوادکس قرص
HCG

هفته اول : 15 میلی گرم در روز دیانابول ، 200 میلی گرم در هفته دکادورابولین

هفته دوم :20 میلی گرم در روز دیانابول ،200 میلی گرم در هفته دکادورابولین

هفته سوم :25میلی گرم در روز دیانابول ،200 میلی گرم در هفته دکادورابولین

هفته چهارم :30میلی گرم در روز دیانابول ،300 میلی گرم در هفته دکادورابولین

هفته پنجم: 30 میلی گرم در روز دیانابول ،400 میلی گرم در هفته دکادورابولین ،10 میلی گرم در روز نولوادکس

هفته ششم : 25 میلی گرم در روز دیانابول ،300 میلی گرم در هفته دکادروابولین 10 میلی گرم در روز نولوادکس

هفته هفتم : 20 میلی گرم در روز دیانابول ،200 میلی گرم در هفته دکادورابولین،10 میلی گرم در روز نولوادکس

هفته هشتم :15 میلی گرم دیانابول ، 200 میلی گرم دکادورابولین ،10 میلی گرم نولوادکس ،7000ui HCG در هفته

هفته نهم : 10 میلی گرم نولوادکس،7000ui HCG در هفته

هفته دهم : 10 میلی گرم نولوادکس،7000ui HCG در هفته

هفته یازدهم : پریموبولان دپو 200 میلی گرم در هفته ، وینسترول دپو 100 میلی گرم در هفته

هفته دورازدهم : پریموبولان دپو 200 میلی گرم در هفته ، وینسترول دپو 150 میلی گرم در هفته

هفته سیزدهم: پریموبولان دپو 300 میلی گرم در هفته ، وینسترول دپو 150 میلی گرم در هفته

هفته چهاردهم: پریموبولان دپو 300 میلی گرم در هفته ، وینسترول دپو 150 میلی گرم در هفته

هفته پانزدهم : پریموبولان دپو 200 میلی گرم در هفته ، وینسترول دپو 100 میلی گرم در هفته

هفته شانزدهم :پریموبولان دپو 100 میلی گرم در هفته ، وینسترول دپو 50 میلی گرم در هفته

هفته هفدهم : 7000ui HCG در هفته

هفته هجدهم : 7000ui HCG در هفته

=======================
دیانابول 5 میلی گرمی : مقدار مصرف میلی گرم در روز
دکادورابولین 100 میلی گرم : مقدار مصرف میلی گرم در هفته
نولوادکس میلی گرم در روز
پریموبولان دپو 100 میلی گرمی : مقدار مصرف میلی گرم در هفته
وینسترول دپو 50 میلی گرمی : مقدار مصرف میلی گرم در هفته
5000ui HCG مقدار مصرف در هفته


دوره نمونه استروئیدی + مکمل

دوره 8 هفته ای
متان دینون
تستوسترون آنانتات
ال آرژنین
ال گلوتامین
ماموت
کپسول هماتنیک
ویتامین ث جوشان
تاموکسیفن
کلوماید

طریقه مصرف متان دینون به دو صورت برای 5 میلی گرمی و 10 میلی گرمی

5 میلی گرمی روزانه در هر هفته
هفته اول 5 عدد در روز– هفته دوم 7 – 9 -12 -12 -12 -9 -7
متان دینون 10 میلی گرمی
هفته اول 2 عدد در روز – هفته دوم 3- 5- 7- 7- 6- 5- 3
6 روز در هفته مصرف شود

تستوسترون آنانتات
250 میلی گرم در میلی لیتر هفته‌ای 2 عدد
یکی یکشنبه یکی چهارشنبه حالا هر روزی تعیین کردید 2 روز با هم فاصله داشته باشد

ال آرژنین یک عدد قبل تمرین شکم خالی بهتر است یک ساعت قبل تمرین باشد
یک عدد صبح شکم خالی هر ساعتی فقط صبح باشد

نیم ساعت قبل تمرین یک عدد کپسول هماتنیک

بین تمرین یا با همان هماتنیک یک عدد ویتامین ث جوشان


ماموت 4 کیلویی
نیم ساعت قبل تمرین با آب
بعد تمرین با آب
شب قبل خواب با شیر
هر وعده 50 گرم

صبح یک عدد کلسیم حتما میل شود

ال گلوتامین صبح ظهر قبل تمرین بعد تمرین

ویتامین E 400 ظهر همراه غذا

***بین ستها یک دقیقه استراحت کنید و از حرف زدن بین تمرین خوددداری کنید
بین حرکات مختلف هم می‌توانید 2 تا 3 دقیقه استراحت کنید

***صبح صبحانه کامل میل شود + 10 عدد خرما + 2 قاشق روغن زیتون یا کنجد و 2 عدد تخم مرغ کامل یا نصف نان از نوع سبوس دار مثل بربری یا سنگک و...
برای میان وعده بین صبح و ظهر 2 عدد سیب زمینی

***برای قبل تمرین یک وعده غذایی سبک در نظر بگیرید حدود 2 ساعت قبل تمرین
ساعت 6 بعد از ظهر به بعد قند مصرف نکنید و چربی

کپسول هماتنیک از داروخانه قابل تهیه می‌باشد

تاموکسیفن ( قابل تهیه از داروخانه) روزی یک عدد از هفته 6 به بعد بروشور داخل جعبه را حتما بخوانید و اگر با عوارض مواجه شدید می‌توانید دوز را کم کنید

کلوماید هم دو هفته آخر دوره شروع کن به خوردن روزی 50 میلی گرم یا اگر عوارض را مشاهده کردید نصف قرص برای 4 هفته می‌توانید دوز را کمتر هم بکنید
کلوماید هم در داروخانه‌ها یافت می‌شود قیمتی هم ندارد

قیمتها
متان 10 میلی گرمی هر عدد 180 تومان = 228 عدد که می‌شود 41000 تومان
متان 5 میلی گرمی هر عدد 100 تومان = 440 عدد که می‌شود 44000 تومان
تستوسترون آنانتات = 16 عدد حدود 12000 تومان می‌شود
در داروخانه‌ها موجود است
ال آرژنین = 20 الی 25 هزار تومان
ماموت 4 کیلویی = 80 الی 85000 تومان
گلوتامین = حدود 30 هزار تومان
مکمل‌ها رو هم بهتره که مارک شرکت پویان pnc بخرید که در داروخانه‌ها موجود است
برنامه دارویی رو هرچه زودتر داخل یک ورق با دقت ثبت کنید

اگر متان دینون 10 میل بگیرید که به صرفه تره هزینه دوره تون می‌شود
41000+12000+25000+85000+30000= 193000 تومان


جلوگیری از ریزش مو در دوره

هنگامی که صحبت از بدنسازانی می شود که کم مو هستند همه ناخوداگاه فکر می کنند که او یک دوپینگی است اما این طور نیست کچلی یا کم مویی علت های زیادی دارد و این تنها یک علت ان می باشد
علت اینکه این موضوع را انتخاب کردم اهمیت آن در زندگی فردی و اجتماعی و در صحنه مسابقات می باشد
اما جلوگیری از ریزش مو
حتما شما هم دنبال پروتکسان می گردید لازم نیست پول خود را بدون امتحان راه های ارزان تر دور بریزید کافیست شما هم این راه ها را امتحان کنید
سولفات روی از جمله مواردیست که هم نقش مهمی در رشد بدن دارد هم در جلوگیری از ریزش مو روزی یک عدد پس از غذا اگر پس از مصرف آن معده تان اذیت می شود می توانید مقدار داخل کپسول آن را نصف کنید در ضمن با آب فراوان و به صورت مداوم مصرف نشود
کمبود ویتامین ها از هر نوعی می تواند باعث ریزش مو شود

ال آرژنین به نظر من نه تنها برای مو برای همه چی خوبه ازش غافل نشید واقعا یک جادوئه اگرم خواستید با سولفات روی مصرف کنید که اثرشم بیشتر و بهتر میشه تو یه جایی از سایت گفته بودم اما یادم نیست کجا اگه کسی پیدا کرد لینکشو بزاره علت اینکه ننوشتم به خاطر اینه که یه کم ببیشتر از مطالب مفید سایت استفاده کنید
فیناستراید یا همون پروپشیا قبل از مصرف به این توصیه ها توجه کنید فکر نکنم تو بروشورش باشه اگه کلیه های حساسی دارید یا دچار عفونت مجاری ادرار هستید یا هر بیماری که مربوط به مثانه و کلیه و مجاری ادرار می شود از مصرف آن خودداری کنید اگرم ندارید و در حین مصرف احساس سوزش ادرار کردید یا کلیه درد مصرف آن را قطع کنید البته عوارض و توصیه های دیگه تو بروشور هست 5 میلی گرم در روز بیشتر مصرف نکنید تا به عوارض آن دچار نشید از داروخانه ها قابل تهیه است
دنبال این شامپو های عصاره دارم نرید تا قطع کنید انگار تا حالا چیزی مصرف نکردید همونجوری میشه
عرق سیر و مالش دادن با آن ، با یک پنبه آغشته به عرق سیر پوست سر را مالش دهید بوگیری شدش تو بازار هست از آب پیازم می تونید استفاده کنید
عصاره رزماری و مالش دادن پوست سر( نه موی سر) با آن
و.........

جوش های حاصل از دوره

برای اینکه از دست این جوش ها راحت شوید راه های زیادی وجود دارد اما به ذکر چند مورد از آن ها اکتفا می کنیم
مصرف آنتی اکسیدان ها مثل ویتامین ث ، آب پرتقال ، آب لیمو و...
کرم زینک اکسید یا اکسید دوزنگ طبق دستور داخل جعبه مصرف شود
صابون گوگرد دار برای شستشوی بدن ( داشتن بدنی عاری از جوش در مسابقات خارج از کشور یک امتیاز محسوب می شود البته در داخل کشور هم از نظر روانی بر تماشاگران و داور تأثیر گذار است)
قرص روآکوتان ابتدا شبی یک عدد اگر جواب نگرفتید شبی 2 عدد با دولیوان پر آب عوارض: مشکلات بینایی و ریزش موقتی موی سر افسردگی ، درد معده و شکم ، درد مفاصل جهت کاهش عوارض از مصرف زیاد تر آن خودداری کنید و ویتامین e وc تأثیر آن را افزایش و عوارضش را کمتر می کند در صورت بروز عوارض مصرف آن را به سرعت قطع کنید
نوشیدن آب فراوان
مقدار مصرف مواد قندی خود را کاهش دهید
آب زرشک طبیعی
آب انار و گلاب
صابون سدر
شستشوی حوله پس از هر حمام و استفاده از حوله های نرم و آرام کشیدن حوله روی پوست
و....
امیدوارم بهره کافی برده باشید

یک دوره نمونه استروئیدی

این مطالب به هیچ عنوان جهت ترویج یا توصیه نبوده و فقط جهت آگاهی ورزشکاران عزیز می باشد
دوره 12 هفته ای وینسترول و تستوسترون سای پیونات
هفته 1 = ......400mlg تستوسترون سای پیونات
3 قرص 5 میلی گرم به فاصله 3 ساعت از هم هر روزفقط یکی از وعده ها را می توانید قبل یا بعد تمرین قرار بدید
تا هفته 4 به همین منوال است فقط در هفته 2 تستوسترون بالکل قطع و از هفته 4 دوباره شروع می شود با همان مقدار تا هفته 4 تا آخر هفته
هفته 5 سای پیونات به فاصله 3 روز از هم تزریق می شود یا هفته ای دو بار 200 میلی گرم در 2ml وینسترول هم تا آخر هفته 6 به همان منوال بوده و از ان به بعد روزی 4 عدد به فاصله 2 ساعت از هم تا آخر هفته نهم

کلا استروئیدها را از 6 بعد از ظهر به بعد مصرف نکنید که باعث تداخل بیشتر در سطوح هورمونی بدن البته نه فقط هورمون هایی مثل رشد یا تستوسترون بلکه دیگر هورمون ها را هم دچار تداخل می کند بهتره اگه می خواهید بین قبل و بعد تمرین یکی را انتخاب کنید بعد تمرین را انتخاب کنید چرا که هم احتمال آسیب دیدگی کمتره هم بعد تمرین تأثیر بهتری دارد
از هفته اول تا هفته دهم هم روزی 25 میلی گرم پروویرون
واز هفته 10 به بعدهم 20 میلی گرم در روز نولوادکس یا همان تاموکسیفن

سای پیونات را در هفته نهم 200 میلی گرم در هفته کنید تا آخر هفته نهم
هفته دهم وینسترول را روزی 3 عدد کنید به فاصله 2 یا 3 ساعت از هم
روزانه تا اخر دوره به این صورت کلن باترول مصرف کنید
از اولین هفته تا ششمین هفته نصف قرص قبل تمرین
از هفته ششم به بعد قرص کامل
هفته 10 و 11 و 12 هفته ای یک بار hcg 1500 یا بسته به شرایط 3000 بزنید البته به طور معمول همان 1500 مصرف می شود
توصیه هایی برای کسانی که دوره می روند یا قصد آن را دارند
اول از همه اصلا دنبال این داروها نروید چرا که با تمرین و تغذیه و استراحت برنامه ریزی شده بدون عارض به اهدافتون می رسید شما که نمی خواهید چند صد میلیون خرج کنید برید مستر که پس نیازی به این داروها ندارید فقط باید کمی صبور باشید و با اراده
دوره های پشت سرهم و پی در پی فقط تنها کاری که برای شما انجام میدهد زیان جبران نشدنی به بدن شماست در عین حال که هیچ تأثیری دیگر بر بدن شما ندارد
در دوران کات بر خلاف عقیده عموم مصرف چربی های مفید نه تنها باعث چربی زایی نمی شود بلکه باعث چربی سوزی هم می شود و همچنین برای ترشح هورمون ها نیز ضروری می باشد روزی 3 تا 4 تا قاشق غذاخوری البته نه یک دفعه در وعده های مختلف روغن زیتون مصرف کنید
اکثر افراد در دوره های استروئیدی دچار آسیب های کبدی می شوند
به طور خلاصه می توانید از گیاهان زیر برای تقویت کبد خود استفاده کنید توجه کنید نه برای درمان
صبح و عصر در هر وعده 2 قاشق چای خوری ریشه شیرین بیان را در اب ولرم خوب حل کرده و بنوشید
انگور برای تقویت کبد بسیار مناسب می باشد حتی در قدیم برای درمان هم از آن استفاده می کردند پس انگور طبیعی نه پاکت های کارخانه ای که ادعا می شود طبیعی است را در رژیم غذایی خود قرار دهید.
هرگز از افرادی که در باشگاه ها پرسه می زنند خرید نکنید انها پس از فروش داروهای تقلب خود به سرعت غیب می شوند از دوستان خود هم دارو نخرید به عنوان یک توصیه از افرادی که مکان ثابتی دارند مانند مغازه یا باشگاه و توسط دیگر افراد امتحان خود را پس داده اند خرید کنید با اینکه شناسایی جنس تقلب خیلی مشکل و حتی غیر قابل شناسایی شده اما حتما نحوه شناسایی آن ها را بیاموزید چنانچه در مصرف استروئید یا مکمل ها با علائم ظاهری ناخوشایند مثل تب و لرز یا درد شدید در ناحیه تزریق یا .... مواجه شدید سریعا به پزشک مراجعه کنید و چنانچه اشکال از داروها بود مراتب را به وزارت بهداشت یا پلیس اطلاع دهید چرا که این افراد به راه خود ادامه می دهند و آشنا و غیر آشنا هم نمی شناسند
همیشه در یک دفترچه برنامه مصرفی خود را یادداشت کنید
به واسطه آنکه استروئید مصرف کرده اید اقدام به استفاده از وزنه هایی سنگین نکنید
برای محاسبه مقدار مجاز از این فرمول استفاده کنید
وزنه که قبلا استفاده می شده تا 12 تکرار+30درصد
70+20%=84
این مقدار مقدار نهایی است و حتی در این مقدار هم احتمال آسیب دیدگی هست پس با بی عقلی شرایط آسیب دیدگی برای خود فراهم نکنید
چنانچه به بیماری های روانی دچار هستید این داروها را مصرف نکنید یا اینکه تعادل روانی ندارید
مراقب کلیه های خود باشید تنها به صرف اینکه آب زیاد مصرف می کنید خیالتان راحت نباشد کلیه عضو موذی و ساکتی است
در صورتی که در ناحیه ای از بدن خود دچار آسیب دیدگی می شوید اقدام به تزریق استروئید به آن ناحیه نکنید
هرگز هنگامی که دچار تورم در ناحیه تزریق می شوید آن را گرم یا باند پیچ نکنید بلکه به سرعت به پزشک مراجعه کنید تا در صورت نیاز تخلیه شود
دیده شده افرادی مربی نما در روزنامه ها اقدام به تجویز برنامه هایی می کنند و ادعا می کنند این برنامه طوری طراحی شده که برای تمامی شرایط بدنی و تمامی مراحل و تمامی تیپ های بدنی و تمامی... مناسب بوده و به همین خاطر حتی منت هم سر افراد میگذارند به هیچ وجه از این افراد نه برنامه بگیرید نه از برنامه های آنها استفاده کنید مگر برنامه تمرینی برنامه کامپیوتری می باشد که طوری طراحی شود مثلا هم به درد ویندوز بخوره هم براتون شعر بگه هم ویروس بکشه هم....
مربی که از پشت در و دیوار برنامه بده مربی نیست حتی به نظر من عکس شش زاویه ای از بدن هم مانند یک بدن طبیعی و زنده به ما اطلاعات نمی دهد
خوب البته بحث در این موارد زیاده کافیه عقل خود را به کار بیندازید تا بهتر تصمیم بگیرید

دوره های علمی مصرف استروئیدها

دوره های علمی مصرف استروئیدها 

مصرف خودسرانه ی داروها ی استروئیدی خطرناک بوده و مصرف نابجا و اشتباه قطعا منجر به بروز مشکلات بسیار جدی و کشنده در بدن انسان می شود بهتر است که از این داروها به طور علمی استفاده شود ، تا از عوارض این داروها کاسته شود . و به اين منزله نيست كه عوارضي انها از بين مي رود 

در اینجا ما دوره های علمی حجمی مصرف این داروها را جمع آوری کردیم
 

دوره ای 6 هفته ای همراه با دکادورابولین


هفته ------------------------------------ دکادورابولین میلی گرم / هفته

1 ------------------------------------------- 200 میلی گرم

2 ------------------------------------------- 400 میلی گرم
3 ------------------------------------------- 400 میلی گرم
4 ------------------------------------------- 400 میلی گرم
5 ------------------------------------------- 400 میلی گرم
6 ------------------------------------------- 200 میلی گرم

داروهای این دوره 10 تا دکادورابولین 200 میلی گرمی


************************************************


دوره ای 12 هفته ای با دکادورابولین


هفته ------------------------------------ دکادورابولین میلی گرم / هفته
1 ------------------------------------ 200 میلی گرم
2 ------------------------------------ 200 میلی گرم
3 ------------------------------------ 300 میلی گرم
4 ------------------------------------ 300 میلی گرم
5 ------------------------------------ 400 میلی گرم
6 ------------------------------------ 400 میلی گرم
7 ------------------------------------ 400 میلی گرم
8 ------------------------------------ 400 میلی گرم
9 ------------------------------------ 300 میلی گرم
10 ------------------------------------ 300 میلی گرم
11 ------------------------------------ 200 میلی گرم
12 ------------------------------------ 200 میلی گرم

داروهای این دوره 18 تا دکادورابولین 200 میلی گرم

**********************************************


دوره ای 8 هفته ای دکادورابولین با دیانابول


هفته ------------دکادورابولین میلی گرم / هفته ---------------- دیانابول میلی گرم / روز
1 ------------------ 300 میلی گرم -------------------------------------- 20 میلی گرم
2 --------------------- 300 میلی گرم -------------------------------------- 20 میلی گرم
3 --------------------- 400 میلی گرم -------------------------------------- 25 میلی گرم
4 --------------------- 400 میلی گرم ------------------------------------- 30 میلی گرم
5 --------------------- 400 میلی گرم ------------------------------------- 35 میلی گرم
6 --------------------- 300 میلی گرم ----------------------------------- -----------------
7 --------------------- 200 میلی گرم ----------------------------------------------------
8 --------------------- 100 میلی گرم ----------------------------------------------------

داروهای این دوره

10 تا آمپول دکادورابولین 200 میلی گرمی

182 تا قرص دیانابول 5 میلی گرمی


******************************************


دوره ای 10 هفته ای دکادورابولین ، دیانابول و تستوسترون همراه با انتی استروژن نولوادکس
 

مصرف دکادورابولین و تستوسترون میلی گرم در هفته می باشد 

مصرف دیانابول و نولوادکس و کلومید هم میلی گرم در روز می باشدهفته ------------ دکادورابولین --------------- دیانابول ----------------- تستوسترون ------------------ نولوادکس ------------- کلومید
1--------------- 200 میلی گرم ----------- 30 میلی گرم ------------ 250 میلی گرم ------------------------------------------
2--------------- 300 میلی گرم ----------- 30 میلی گرم ----------- 250 میلی -گرم ------------------------------------------
3--------------- 300 میلی گرم ----------- 35 میلی گرم ------------ 250 میلی گرم --------------- 20 میلی گرم ------------
4--------------- 400 میلی گرم ----------- 35 میلی گرم ------------ 500 میلی گرم --------------- 20 میلی گرم ------------
5--------------- 400 میلی گرم ----------- 40 میلی گرم ------------ 500 میلی گرم --------------- 20 میلی گرم ------------
6--------------- 300 میلی گرم ----------- 40 میلی گرم ------------ 250 میلی گرم --------------- 20 میلی گرم ------------
7--------------- 300 میلی گرم ---------------------------------------- 250 میلی گرم ---------------- 20میلی گرم -------------
8--------------- 200 میلی گرم ---------------------------------------- 250 میلی گرم --------------- 20 میلی گرم -------------
9------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 میلی گرم ------------ 50 میلی گرم
10--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 میلی گرم

دارو هاي اين دوره

12 تا آمپول دكادورابولين
10 از تستوسترون vials
60 تا قرص نولوادكس
300 تا قرص ديانابول 5 ميلي گرمي
20 تا قرص كلوميد


****************************************

دوره 8 هفته ای با دکادورابولین و آندریول

هفته --------------- دکادورابولین میلی گرم / هفته ------------------- آندریول کپسول / روز
1 ---------------------- 200 میلی گرم --------------------------------
2 ---------------------- 300 میلی گرم --------------------------------
3 ---------------------- 300 میلی گرم --------------------------------- 4 کپسول
4----------------------- 400 میلی گرم --------------------------------- 4 کپسول
5 ---------------------- 400 میلی گرم --------------------------------- 6 کپسول
6 ---------------------- 300 میلی گرم --------------------------------- 6 کپسول
7 ---------------------- 300 میلی گرم --------------------------------- 6 کپسول
8 ---------------------- 200 میلی گرم --------------------------------- 6 کپسول

دارو های این دوره

12 تا آمپول 200 میلی گرمی دکادورابولین
240 تا کپسول ( 4 بوتلس ) آندریول

 20 کیلو حجم عضلانی برای مبتدی‌ها

دوره استروئید + هورمون = 20 کیلو حجم عضلانی برای مبتدی‌ها
مکمل‌های مورد نیاز :
هایپر مس
پرفکت وی
آمینو پرفکت
استروئیدها :
تستولیک
دیانابول 10 sb
پاکسازی :
آفرودیت
لیورگل
طریقه مصرف مکمل ها :
هایپر مس : 3 وعده در روز هر وعده 65 گرم ( 5 قاشق غذاخوری ) بعد ازبیدار شدن از خواب – یک الی 2 ساعت بعد از ناهار – 30 تا 45 دقیقه قبل تمرین
پرفکت وی : 2 پیمانه بعد از تمرین – 2 پیمانه همراه شیر میان وعده صبح
آمینو پرفکت : یک پیمانه بعد از بیدار شدن از خواب – یک پیمانه قبل تمرین – یک پیمانه بعد تمرین
طریقه مصرف استروئیدها :
تستولیک : یک روز در میان یک عدد به صورت چرخشی درعضلات مختلف سرشانه ، بازو ، پشت بازو ، عضلات پا ، باسن و..... ( 3 عدد در هفته ) زمان تزریق قبل از ساعت 4 بعد از ظهر باشد
مصرف تستولیک همراه با دیانابول تا آخرین هفته ادامه می‌یابد
دیانابول 10 sb :
هفته اول : 2 عدد همراه ناهار
هفته دوم : 3 عدد ، 2 عدد 2 ساعت قبل تمرین یک عدد همراه ناهار
هفته سوم : 4 عدد ، 2 عدد همراه ناهار 2 عدد یک الی 2 ساعت قبل تمرین
هفته چهارم : 4 عدد ، 2 عدد همراه ناهار 2 عدد یک الی 2 ساعت قبل تمرین
هفته پنجم : 3 عدد ، 2 عدد 2 ساعت قبل تمرین یک عدد همراه ناهار
هفته ششم : 3 عدد ، 2 عدد 2 ساعت قبل تمرین یک عدد همراه ناهار
هفته هفتم : 2 عدد همراه ناهار
لیور گل : از هفته دوم به بعد تا 2 هفته پس از دوره
آفرودیت : پس از پایان دوره به مدت یک ماه
رژیم غذایی :
صبح : 100 گرم پنیر +2 لیوان شیر + 10 عدد خرما
میان وعده صبح : 2 عدد موز +10 عدد بیسکویت گندم کامل
ناهار : وعده معمول روزانه + یک پیاله ماست + 2 وعده سالاد + مولتی ویتامین سنتروم+ 1000 میلی گرم ویتامین ث
میان وعده عصر : 2 عدد سیب زمینی آب پز تازه بزرگ + یک لیوان شیر قهوه
2 ساعت قبل تمرین : 10 عدد سفیده تخم مرغ + نیم لیتر شیر +یک عدد موز
بعد از تمرین : 20 عدد کشمش + 1 لیوان آب انگور +5 عدد خرما داخل میکسر مخلوط کنید و مصرف نمایید
یک ساعت پس از تمرین : 2 قاشق روغن زیتون
شام : یک عدد سینه مرغ + 2 وعده سالاد
قبل از خواب : در میکسر مخلوط کنید : پودر بادام زمینی + کنجد له شده + 1 لیوان شیر + پسته + بادام به اندازه دلخواه
برنامه تمرینی : متناسب با وضعیت شخص از سیستم حجمی هرمی در تکرارهای پایین و سیکل گردشی 4 روز تمرین یک روز استراحت استفاده می‌شود
دوره فوق همراه با دوره استراحت و نگهداری بوده که این قسمت بیان نشده
 
افزایش 7 کیلو ماهیچه در یک هفته
 
در این مقاله به شرح برنامه‌ای ویژه می‌پردازیم یک برنامه بارگیری 12 مرحله‌ای که با استفاده از آن قادر خواهید بود ظرف یک هفته 7 کیلوگرم ماهیچه کسب کنید فرآیندی که موجب می‌شود تا بدنساز با عضلاتی سخت تر و پرتر از پیش بر روی صحنه مسابقه ظاهر شود بدون اینکه مجبور شود از روش احتباس آب استفاده کند.
حال چه شما بدنسازی باشید که خواهان آماده کردن خود در یک مدت کوتاه پیش از مسابقه می‌باشد چه شخصی که قصد سفر به کنار دریا را دارد این برنامه در ابتدا شما را تخلیه می‌کند سپس موجب می‌شود تا دوباره بدن‌تان را بارگیری کربوهیدراتی فوق العاده شارژ کنید پس از اجرای این برنامه و طی مراحل آن مسلما از اینکه ظرف یک هفته بسیار بزرگتر و بهتر از قبل به نظر می‌رسید خود تعجب خواهید کرد .
مرحله شماره‌ یک
پیش برنامه : مصرف سدیم را افزایش دهید
یک هفته قبل از اینکه برنامه را شروع نید مصرف سدیم‌تان را با کمک نمکدان روی میز افزایش دهید ساده‌ترین روش برای انجام این کار پاشیدن نمک بر روی همه وعده های غذاییتان می‌باشد با افزایش سدیم مصرفی موجب افزایش احتباس آب در بدن‌تان می‌شوید و در نتیجه ترشح هورمون احتباس آب ( آلدوسترون ) راکاهش دهید . این وضعیت راتا یک روز مانده به بارگیری (مرحله شماره هفت ) ادامه دهید . وقتی به طور ناگهانی درآن مان مصرف سدیم را کاهش می‌دهید ضمن این که هورمون آلدوسترون دوباره تنظیم می‌شود بدن نیز آب بیشتری را دفع می‌کند که اکثر آن آب موجود در زیر پوست بدن می‌باشد که این عمل برای شما مفهوم بزرگتری را در پی خواهد داشت .
مرحله شماره دو
پیش برنامه : مصرف آب را افزایش دهید
وقتی شما مصرف سدیم را افزایش می‌دهید مهم است که آب مصرفی‌تان را نیز به میزانی تقریباً در حدود 50 ٪ بیشتر از حد معمول برسانید هر زمان که به صورت طبیعی خواهان یک فنجان آب بودید یک فنجان و نیم آب بنوشید بدین طریق تا پایان روز مصرف تقریباً 50 درصد افزایش داده‌اید مصرف آب بیشتر بدن را برای هدف بزرگتری در پایان فرآیند آماده می‌کند تا رسیدن به مرحله ده به این کار ادامه دهید .
مرحله شماره سه
روزهای اول و دوم : مصرف کربوهیدرات را تا 50 درصد کاهش دهید
اینجا مرحله‌ای است که بنامه شروع می‌شود در این مرحله باید مصرف کربوهیدرات را تا 50 درصد کاهش دهید این اولین افت در مراحل آتی به شما کمک خواهد کرد تا از شوک حاصله از مصرف کربوهیدرات به میزان پایین و خیلی سریع جلوگیری کنید اگر شما در گذشته 1500 کالری روزانه از مصرف کربوهیدرات به دست می‌آوردید حال مصرف کلی کربوهیدرات‌تان را به 200 گرم در روز برسانید و سعی کنید بیشتر بر روی کربوهیدارت‌های مرکب تمرکز کنید ( برای یک بدنساز 100 کیلویی خوردن 300 کالری در روز برای حفظ بدن ضروری است ) به خوردن کربوهیدرات های ساده پیشرو پس از تمرین ادامه دهید اما میزان آن‌ها در مجموع نباید از 50 گرم تجاوز کند میزان 50 گرم را بین دو وعده غذایی نامبرده تقسیم کنید .
مرحله شماره چهار
رو.زهای اول تا پنجم : به آهستگی پروتئین مصرفی‌تان را افزایش دهید
بعضی از بدنسازها در این مرحله دچار اشتباه می‌شوند وقتی مصرف کربوهیدرات دچار افت می‌شود باید مصرف پروتئین را برای جلوگیری از تحلیل عضلات افزایش دهید به هر حال اگر شما مصرف پروتئین تان را به مقدار زیاد افزایش بدهید مقداری ازآن پروتئین اضافی به عنوان سوخت در بدن استفاده می‌شود زیرا بدن در این مرحله باید از تخلیه انبارهای گلیکوژن چشم پوشی کند بنابراین تغذیه ماهیچه را از مواد پروتئینی اضافی بدون استفاده از انبارهای گلیکوژن تجربه کنید مصرف پروتئین را تنها در حدود 50 گرم در روز بالا ببرید یک بدنساز 100 کیلوگرمی که روزانه به طور طبیعی به چیزی در حدود یک گرم پروتئین به ازای هر نیم کیلوگرم از وزن بدن احتیاج دارد این میزان را باید در طی این مرحله به 250 گرم برساند .
مرحله شماره پنج
روزهای اول تا پنجم : با تکرارهای بالا تمرین کنید .
دراین پنج روز که از کربوهیدرات تهی می‌شوید باید با تکرارهای بالا ( 12 الی 18 تکرار ) در هر ست تمرین کنید به میزان ست‌های تمرینی‌تان نیز ( چیزی در حدود 50 ٪ درصد بیشتر از حد معمول ) بیفزایید برای مثال اگر شما ده ست را برای عضلات دو سرتان در نظر گرفته‌اید باید در این مرحله 10 ست ا به 15 ست تبدیل کنید بدین طریق 50 ٪ حجم کار را بالا می‌برید برای هر ست نیز 12 الی 18 تکرار را در نظر بگیرید .
به هر حال هدفی که در این مرحله مد نظر است پایین آوردن ذخیره کربوهیدراتی می‌باشد که افزایش حجم کار در این امر بسیار موثر می‌باشد نگران نباشید پس از مرحله تخلیه کربوهیدراتی حجم بزرگتری را طی فرآیند بارگیری دوباره کسب خواهیدکرد و همین شما را به داشتن ماهیچه‌های بزرگتر و قوی‌تر راهنمایی می‌کند .
مرحله شماره شش
روزهای سوم تا پنجم : به میزان بیشتری کربوهیدرات حذف کنید .
طی این روزها مصرف کربوهیدرات را تا میزان 100 الی 150 گرم در روز کاهش دهید بر روی منابع کربوهیدراتی مرکب نظیر سیب زمینی هندی جو دوسر و برنج قهوه‌ای تاکید کنید اینها را دراوایل روز بخورید یک بدنساز 100 کیلویی روزانه به ازای هر نیم کیلوگرم از وزن بدن باید 7 گرم کربوهیدرات بخورد که در مجموع 140 گرم کربوهیدرات در روز می‌باشد .
وقتی کربوهیدرات تنزل پیدا میکند ذخایر گلیکوژن در ماهیچه شروع به کاهش می‌کند و همچنانکه سطوح گلیکوژن کاهش می‌یابد و بدن شروع به افزایش تولید آنزیم‌های ذخیره گلیکوژن می‌کند .
وقتی شما بعداً در کمیت‌های بزرگتر با کربوهیدرات بارگیری میکنید آنزیم‌های ویژه ذخیره گلیکوژن کمک خواهند کرد تا کربوهیدرات‌های اضافی را به عنوان گلیکوژن جدید بارگیری کنید و بدین صورت ماهیچه‌های پرتر و چشم گیرتری را پرورش دهید .
مرحله شماره هفت
روزهای پنجم الی هفتم : سدیم را کاهش دهید
در این مرحله دیگر باید مصرف سدیم اضافی‌تان را قطع کنید و وقتی سطوح سدیم افت پیدا می‌کند تغییراتی را در آلدوسترون تجربه خواهید کرد که موجب دفع آب می‌شود احتیاج نیست که مصرف سدیم را به صفر برسانید قطع کردن همان سدیم اضافی به جهت افت مورد نظر کافی است .
مرحله هشت
روزهای ششم الی هفتم : با کربوهیدرات بارگیری کنید
تازه دراین محله بازی شروع می‌شود بعد از پنج روز تخلیه کربوهیدرات همراه با انجام تمرین‌های اضافی یعنی زمانی که ماهیچه‌هایتان به طرز وحشتناکی افت کرده‌اند ذخیره تازه گرفتن عالی است وقتی شروع بهمصرف کربوهیدرات فراوان می‌کنید اکثر چیزی که می‌خورید به طور مستقیم در ماهیچه‌هایتان انبار می شود ما خوردن 3 گرم کربوهیدرات را به ازای هر نیم کیلوگرم از وزن بدن به صورت روزانه به شما پیشنهاد می‌کنیم البته این مقدار حداقل میزانی است که شما می‌توانید داشته باشید و می‌توانید آن را تا میزان 5 گرم ( به ازای هر نیم کیلوگرم از وزن بدن‌تان ) نیز افزایش دهید برای آن‌هایی که متابولیسم سریع‌تر دارند یا آن‌هایی که وزنشان بیش از 110 کیلوگرم می‌باشد رعایت این امر الزامی است .
در این مرحله از مصرف میوه ساکاروز یا فروکتوز دوری کنید مصرف منابع کربوهیدراتی مرکب ( نشاسته ای ) در این مرحله بسیار عالی می‌باشد . انتخاب‌های خوب شامل سیب زمینی سیب زمینی شیرین جو دو سر برنج سفید و برنج قهوه‌ای می‌باشد .
مرحله شماره نه
روزهای ششم الی هفتم : مصرف پروتئین را کاهش دهید
وقتی شما در حال بارگیری با کربوهیدرات هستید می‌توانید پروتئین اضافی مرحله چهارم را حذف کنید این گفته از فرمان ساده‌ای پیروی می‌کند که می‌گوید کربوهیدرات و پروتئین شبیه یک الکلنگ کار می‌کنند وقتی کربوهیدرات افت می‌کند باید پروتئین بیشتری بخورید و وقتی کربوهیدرات به طور برجسته‌ای افزایش می‌یابد احتیاج به پروتئین اضافی ندارید در این روزها تنها به ازای هر نیم کیلوگرم از وزن بدن یک گرم پروتئین بخورید .
مرحله شماره ده
روزهای ششم الی هفتم : مصرف آب را کاهش دهید
در مرحله دوم شما مصرف آب را افزایش دادید حال باید آن را به میزان 50٪ ( نسبت به میزانی که در حالت طبیعی آب می‌خورید ) کاهش دهید .
به عنوان مثال اگر شما به طور معمول روزانه یک گالن آب می‌نوشید آن میزان را باید به نصف برسانید ازآنجایی که کربوهیدرات ها برای ساخت گلیکوژن احتیاج به آب دارند تعدادی از مردم فکر می‌کنند باید شبیه به یک شتر تشنه به منظور ساخت گلیکوژن آب بخورند اما به واقع این طور نیست در این مرحله به ظاهر آب محدود شده و کربوهیدارت‌ها افزایش یافته اند پس ماهیچه‌ها برای جبران کمبود آب مجبور می‌شوند آن را به زور از زیر پوست به درون ماهیچه بکشند نتیجه کار کاهش احتباس آب زیر پوستی و یک فیزیک به ظاهر سخت تر می‌باشد .
مرحله شماره یازده
روزهای ششم الی هفتم : آسان بگیرید و تمرین نکنید
با یک حساب سرانگشتی وقتی که با کربوهیدرات بارگیری می‌کنید بهتر است که تمرین نکنید ازآنجایی که بدین وسیله مقداری از کربوهیدرات‌های مصرفی دفع می‌شود و بدین نحو از ساختن ماهیچه‌های پرتر و بهینه جلوگیری می‌شود به همین خاطر است که چند روزی پس از مسابقه بدنسازان پرتر از روز مسابقه به نظر می‌رسند روزهای استراحت فرصت مناسبی برای جبران بهینه کربوهیدرات‌ها می‌باشد در حقیقت ما می‌خواهیم بگوییم از مصرف انرژی تا آنجا که ممکن است دوری کنید تا ماهیچه‌های پرتر شوند .
مرحله شماره دوازده
روز هفتم : فیگور بگیرید و عکس را فراموش نکنید
تی شرت‌تان را در بیاورید و فیگور بگیرید تا بر روی دیگران تاثیر بیشتری بگذارید قبل از این کار ماهیچه‌هایتان را پمپ کنید و برای این کار از وزنه‌های سبک استفاده کنید سعی کنید دامنه کاملی از حرکت را انجام دهید البته تکرارهایتان را پایین نگاه دارید زیرا شما قصد سوزاندن کربوهیدرات ندارید .
در این روز شما در بهترین وضعیت زندگیتان هستید پس مقداری از خود عکس بگیرید تا این لحظه را ثبت کنید از این عکس‌ها می‌توانید به عنوان یک رکورد مقایسه‌ای در دفعات بعد استفاده کنید .
گرفتن عکس از حجم‌های ماهیچه‌ایتان یک روش مناسب برای پیشرفت می‌باشد .
 
دوره افزایش حجم برای ورزشکاران رشته پرورش اندام
 
بر خلاف آنچه که از نام این مقاله پیداست، ما قصد تجویز استروئید، تستوسترون و یا موارد مشابه را نداریم. منظور ما از دوره در این بحث، کلا با برداشتی که ورزشکاران رشته های قدرتی از دوره دارند، زمین تا آسمان فرق دارد. زمانی که پای صحبت و درد دل ورزشکاران رشته های قدرتی و مخصوصا ورزشکاران رشته پرورش اندام می نشینیم، اکثریت قریب به اتفاق آنها از عدم رشد کافی و مطلوب بدنی شکایت داشته و در بسیاری از موارد نیز راه گریز از این شرایط نامطلوب را در مصرف استروئیدها می دانند. شاید از شنیدن این موضوع زیاد تعجب نکنید که رقم قابل توجهی از ورزشکاران قدرتی، رژیم روزانه غذایی و حتی برنامه تمرینی خود را در طول 3 یا 4 سالی که تمرین می کنند، حتی یک بار هم عوض نکرده اند و با این وجود از کند بودن آهنگ رشد عضلانی اظهار نارضایتی کرده و نتیجه را نیز در مصرف استروئید خلاصه می کنند!!
قبل از فکر کردن به دارو و استروئیدها، تمرکز خود را بر روی تغذیه، تمرین و مکملهای غذایی متمرکز کنید. در صورتی که هنر استفاده صحیح و علمی از قدرت تمرین و تغذیه را به خوبی فرا گرفته گفته باشید و از مکملهای غذایی نیز برای رفع کمبودها و نواقص احتمالی موجود در رژیم روزانه غذایی بهره بگیرید، همانگونه که بارها و بارها نیز یادآوری کرده ایم، دیگر برای پرورش دادن عضلات خود در سطوح مبتدی و متوسط نیازی به استفاده از دارو و استروئیده نخواهید داشت.
دارو برای درمان بیماریهاست اما با اطمینان صد درصد می توانم بگویم که ورزشکاری که قصد پرورش دادن عضلات خود را دارد، نه تنها بیمار نیست بلکه در مقایسه با دیگر افراد نیز کمتر به بیماری های معمول و شایع دچار می شود.
کسانی که مقالات قبلی ما را مطالعه کرده اند، حتما به یاد دارند که همواره بر این نکته تاکید داشته ایم که وارد کردن شوک به بدن موثرترین راه برای تشدید رشد عضلانی است و بدن در صورتی که به تمرین و یا حتی به تغذیه روزانه عادت کرده باشد، دیگر نیازی به تغییراتی که شما در صدد آن هستید، احساس نخواهد کرد. نتیجه عادت کردن بدن به شرایط تمرینی را به صورت ایست رشد علانی و یا stop می بینید.
بسیاری از کسانی که به خیال خود، پرورش اندام کار می کنند و مدام نیز از کند بودن آهنگ رشد عضلانی گله مندند، در اصل در هر جلسه ای که به باشگاه می روند، حرکات و کارهای روز و یا روزهای قبل را تکرار کرده و کار نویی انجام نمی دهند. در صورتی که پرورش اندام را در جابجا کردن وزنه های سنگین خلاصه کرده و ملاک پیشرفت را نیز در سنگین تر بودن وزنه ها و در گرفتن برنامه از فلان شخص و فلان کس معروف و شناخته شده بدانید و از هنر شوک دادن به بدن و عضلات نیز بهره ای نبرده باشید، مسلما باید با پیشرفت های ورزشی و با مدال و حکم و شهرت و ... نیز تا زمانی که در عقاید و در بینش خود تجدید نظر بکنید، خداحافظی کنید.
رژیم روزانه غذایی
به طور کلی می توان گفت که سه فاز و سه مرحله متفاوت و مجزا در رژیم تغذیه ورزشکاران رشته های قدرتی مجود دارد: فاز حجم، فاز نگهداری و فاز کات. ورزشکاران رشته های قدرتی اغلب در فاز حجم قرار دارند. فاز نگهداری به دوره ای گفته می شود که ورزشکاران رشته های قدرتی، مخصوصا ورزشکاران رشته پرورش اندام پس از دوره های افزایش حجم، آن را به منظور حفظ حجم و وزن حاصل شده در دوره رعایت کرده و به کار می بندند.
کسانی که بارها و بارها سکوهای قهرمانی را فتح کرده و مدالهای طلا را بی چون و چرا و بی حرف و حدیث و ایضا بدون کمک داوران و مسولین ورزشی درو می کنند، یقینا برداشتی که از تغذیه دارند، با برداشتی که عموم ورزشکاران از این مبحث دارند، زمین تا آسمان تفاوت می کند. بسیاری از ورزشکاران جاود را تنها در مصرف استروئید می دانند و غافل از یاری که در خانه دارند، به غلط و به عبث، گرد جهان می گردند!
ورزشکاران ایرانی که تمایل زیادی به تقلید کردن از رونی کلمن و ... نشان داده و برنامه تمرینی این قهرمانان را به کار می بندند و بی آنکه به تفاوتهای فاحش موجود بین خود و این قهرمانان واقف بوده و یا کمترین توجهی به این تفاوتها داشته باشند، از داروهایی که این قهرمانان که از آنها بهره می گیرند، کورکورانه استفاده کرده و صد البته دسترسی به اصل آنها نیز نداشته و نمونه های قلابی را به قیمت اصل خریداری می کنند. این عزیزان در صورتی که به جای تقلیدهای مخرب و زیانبار، از الگو برداری منطقی و علمی بهره گرفته و به جای دیدن ظواهر، عمق مطلب را موشکافی می کردند و به جای به کار بستن رژیم و یا برنامه تمرینی این قهرمانان، اصول علمی حاکم بر آنها را استخراج کرده و در مورد خود پیاده می کردند، یقینا حال و روری بهتر از این که الان دارند، داشتند.
تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی! جلو بازو کار کردن رونی کلمن در فیلم آموزشی را می بینیم و 6 ساعت تمرین در روز فلان قهرمان وزنه برداری را در نشریات ورزشی که برای فروش بیشتر از هیچ اغراقی نیز دریغ نمی ورزند، مطالعه کرده و بی آنکه شرایط فعلی خود را بسنجیم، ملغمه ای از این همه اطلاعات ناقص و گاه غلط و ضد و نقیض که تناسب چندانی با شرایط بدنی ما ندارند را نیز فراهم کرده و در مورد خود به کار می بندیم و به امید قهرمانی به عبث چشم به سرابی می دوزیم که چیزی به جز باد نمی توان از آن درو کرد.
ای دو صد لعنت بر این تقلید باد.
رژیم غذایی دوره حجم
گویا گله کردن و یا به قول شما ناله کردن از اشتباهات رایج و نگران کننده بیشماری که ورزشکاران ایرانی مرتکب می شوند، به جزء لاینفکی از مقالاتی تبدیل شده است که از منابع مختلف انگلیسی و فرانسه ترجمه و تالیف می کنیم. نگرانی عمده ای که در رژیم غذایی دوران حجم در بین اغلب ورزشکاران دیده می شود، افراط یا تفریط در خوردن پروتئین است. از آنجایی که مقاله کاملی در مورد پروتئین و مقدار مصرف مجاز آن برای ورزشکاران رشته های مختلف را در همین نشریه چاپ کرده ایم، از تکرار مکررات در این شماره خودداری کرده و به همین نکته نیز بسنده می کنیم که افراط در مصرف پروتئین با افزایش چربی ذخیره شده در بدن همراه بوده و صدمات ناگواری را نیز به بافتهای حساس کلیه ها وارد می کند. اما کمبود آن در رژیم روزانه غذایی در دوران حجم نیز می تواند تمام نقشه های شما برای افزودن بر حجم عضلانی را نقش بر آب کند.
ورزشکاران رشته های قدرتی به طور متوسط روزانه باید در حدود 300 الی 350 گرم پروتئین مرغوب و کامل مصرف کنند که 150 گرم از آن را ترجیحا باید از مکملهای پروتئینی دریافت کنند. در دوران حجم باید تاکید خود را بر روی غذاهای طبیعی سرشار از پروتئین متمرکز کرده و مصرف قند کافی را نیز از یاد نبرید. مراد از تغذیه دوران حجم یقینا این نخواهد بود که بدون توجه به میزان نیاز روزانه خود به غذا و بدون در نظر گرفتن نوع متابولیسم بدن، هر آنچه را که دم دست خود می یابید، ببلعید. بسیاری از کسانی که از قاعده کلی و مردود: «هر آنچه را که می بینی، ببلع!» پیروی می کنند، پس از پایان دوره حجم، با انبوهی از چربی انباشته شده در اطراف شکم، باسن و پاها مواجه می شوند که آب کردن آنها گاه تمام وقت و انرژی آنها را طلب می کند. کسانی هم که در دوران حجم از کمبود پروتئین و یا قند و یا حتی چربی در رژیم روزانه غذایی رنج می برند نیز یقینا نتیجه مطلوبی از دوره به دست نخواهند آورد.
میزان کالری دریافتی در طول دوره حجم برای یک ورزشکار معمولی نیز باید در حدود 5000 الی 6000 کالری باشد. به دلیل اینکه در مورد قندها و کالری ها نیز مقالات نسبتا کاملی در این نشریه چاپ کرده ایم، در این مورد نیز از تکرار مکررات خودداری می کنیم.
دوره نگهداری
بسیاری از ورزشکاران ایرانی به این قسمت از کار اهمیت چندانی نداده و در نتیجه قسمت اعظمی از حجم به دست آمده در دوره را به راحتی و به آسانی از دست می دهند. این دوره از این نظر نیز اهمیت دارد که استراحتی برای دستگاه گوارش محسوب می شود که در طول دوره حجم، یکسره و بی وقفه، انواع و اقسام غذاهای پروتئین و قندی را هضم کرده و وارد بدن شما کرده است. من در این دوره مصرف کالری را به 3000 الی 3500 کالری در روز کاهش داده و مصرف قند را نیز تا حدودی محدود می کنم. من همچنین در این دوره مصرف پروتئین را نیز به 50 الی 150 گرم در روز محدود می کنم.
به این نکته نیز توجه داشته باشید که رعایت رژیم های طولانی و یکنواخت نه تنها از کارایی آنها می کاهد بلکه از نظر روحی و روانی نیز انسان را خسته و دلزده می کند.
برخی از ورزشکاران به یکباره از دوره حجم وارد دوره کات می شوند. این عمل منجر به از دست رفتن حجم عضلانی و منجر به تجزیه شدن پروتئین در عضلات می گردد. رعایت دوره نگهداری مابین دو دوره حجم و کات، حجم اضافه شده در طول دوره را حفظ کرده و از تجزیه شدن پروتئین در عضلات نیز به نحو مطلوبی کم می کند.
دوره کات
ورزشکارانی که قصد شرکت در رقابتها را داشته باشند، باید پس از اتمام دوره نگهداری، بدن خود را وارد دوره کات و یا چربی سوزی کنند اما ورزشکارانی که تنها برای افزایش حجم عضلانی تمرین می کنند و قصد شرکت در رقابتها تا چند ماه بعد را ندارند، می توانند با پرش از دوره کات، پس از دوره نگهداری وارد دوره حجم بعدی شوند.
در این دوره ترجیحا باید مصرف قند و هیدراتهای کربن را به وعده غذایی پس از تمرین محدود کنند. با توجه به اینکه در این دوره از تمرینات هوازی نیز باید استفاده کنید، برای حفظ مطلوب حجم، مصرف قند کافی، قبل از تمرین هوازی را نیز فراموش نکنید. مصرف چربی ها را در این دوره محدود کنید و در عوض، مصرف پروتئین را تا حدودی افزایش دهید.
من در دوره کات از این برنامه استفاده می کنم:

ساعت

غذا

6 صبح
مکمل پروتئینی، 6 عدد سفیده تخم مرغ، 2 پیمانه جوانه گندم، 1 عدد موز
9 صبح
1 عدد تن ماهی بدون روغن
12 صبح
سالاد فصل به همراه گوشت و یا ماهی بدون چربی
3 بعد ار ظهر
مکمل پروتئینی
6 بعد ار ظهر
سبزیجات تازه به همراه کمی گوشت مرغ یا ماهی بدون چربی
9 بعد ار ظهر
مکمل پروتئینی، میوه و اندکی جوانه گندم
با استفاده از این برنامه غذایی در دوره کات، تمام قند مصرف شده در طول روز را سوزانده و احتمال و امکان تبدیل شدن پروتئین و قند به چربی را از بین می بریم. این برنامه وحی منزل نیست که حتما باید عین آن عمل کنید. شما نیز با توجه به شرایط بدنی خاص و منحصر به فردی که دارید، می توانید این برنامه را تعدیل کرده و متناسب با نیازها و شرایط خود تغییر داده و آن را در مورد خود به کار ببندید. دوره نگهداری، معمولا بین 4 الی 6 هفته به طول می انجامد. من مصرف پروتئین در دوره کات را به 300 الی 350 گرم در روز افزایش داده و بدین ترتیب از تجزیه شدن عضلات در این دوره جلوگیری می کنم.
مکملهای غذایی
مصرف تمامی انواع مکملهای پروتئینی و مکملهای حاوی اسید آمینه ها در دوره های حجم از اهمیت زیادی برخوردار است. من در طول دوره حجم از برنامه زیر استفاده می کنم:
- 8 میلی لیتر Anabol-X که 2 میلی لیتر از آن را پس از بخش اول برنامه روزانه و 2 میلی لیتر آن را نیز پس از بخش دوم تمرین روزانه مصرف کرده و 4 میلی لیتر دیگر را نیز قبل از خواب مصرف می کنم.
- 3 کپسول در روز در 3 وعده(هر وعده 1 عدد) Megabol-X
- 12 کپسول در روز در 3 وعده (هر وعده 4 عدد) Uni-liver
- 12 کپسول در روز در 3 وعده (هر وعده 4 عدد) 2222 Amino
- 3 کپسول قبل از خواب ZMA
- 10 گرم پس از تمرین و 10 گرم بعد از ظهر Creatine
- 2 قرص در روز Complex 24
- 3 وعده در روز مکمل پروتئین وی
پس از پشت سر گذاشتن این 8 هفته حجم، من مصرف کراتین و ZMA را به مدت سه هفته دیگر ادامه داده و سپس مصرف این مکملها را به مدت 6 هفته قطع می کنم. در طول 6 هفته ای که به دوره نگهداری اختصاص می دهم، تنها از اسید آمینه ها و مکملهای پروتئینی استفاده می کنم.
در دوره کات نیز از مکملهای چربی سوز و از تمرینات هوازی استفاده کرده و نتیجه مطلوب را کسب می کنم.
تمرین
علاوه بر تغذیه، تمرین نیز در موفقیت شما در دوره های حجم، نگهداری و کات تاثیر به سزایی دارد.
دوره حجم
من در دوره حجم، تمرینات خود را بیشتر بر روی حرکات پایه نظیر: اسکوات، پرس و لیفت متمرکز می کنم. تمرینات خود را به صورت قدرتی و با شدت های بالا دنبال می کنم. ستهای این حرکات را بین 3 الی 4 ست و تکرارها را نیز بین 4 الی 6 تکرار انجام داده و برای هر حرکت نیز 3 تمرین را در نظر می گیرم. گاه برنامه تمرینی خود را هفته به هفته تغییر داده و بدین ترتیب از عادت کردن بدن به تمرینات اعمال شده جلوگیری می کنم.
دوره نگهداری
در این دوره من از شدت تمرینات کاسته و از یک برنامه تمرینی متعادل که در برگیرنده تمام حرکات می باشد، استفاده می کنم. در این دوره برای هر قسمت از بدن 3 حرکت و برای هر حرکت نیز در حدود 2 الی 3 ست و برای هر ست نیز در حدود 8 الی 10 حرکت در نظر می گیرم.
دوره کات
در دوره کات معمولا از تلفیق تمرینات هوازی و بی هوازی استفاده کرده و موفق به آب کردن چربی های زاید در بدن می شوم
 
یک دوره عالی حجم خشک استروئید مکمل
 
یک دوره عالی حجم خشک
فرد 80 کیلویی بدون سابقه مصرف استروئید و بیماری خاص و........
هورمون‌ها :
هگزاویر 20 میل
وینسترول 20 میل
متانابول
مکمل‌ها :
یک عدد قوطی وی صد در صد
کراتین
موتان مس
گلوتامین
چربی سوز ترمولین معمولی
طریقه مصرف هورمون‌ها
متانابول
هفته 1 :روزی 4 عدد
هفته 2 :روزی 4 عدد
هفته 3 : روزی 5 عدد
هفته 4: روزی 6 عدد
هفته 5 : روزی 7 عدد
هفته 6 : روزی 6 عدد
هفته 7 : روزی 5 عدد
هفته 8 : روزی 5 عدد
هگزاویر
هفته 1 : 2میل در هفته
هفته 2 : 2 میل درهفته
هفته 3 : 3 میل درهتفه
هفته 4 : 3 میل درهتفه
هفته 5 : 3 میل درهتفه
هفته 6 : 3 میل درهتفه
هفته 7 : 2میل در هفته
هفته 8 : 2میل در هفته
وینسترول 20 میل
هفته 1 : 2میل در هفته
هفته 2 : 2 میل درهفته
هفته 3 : 3 میل درهتفه
هفته 4 : 3 میل درهتفه
هفته 5 : 3 میل درهتفه
هفته 6 : 3 میل درهتفه
هفته 7 : 2میل در هفته
هفته 8 : 2میل در هفته
نکات دیگر
دو هفته پس از اتمام مصرف هورمون‌ها یک عدد HCG5000 سپس 5 روز بعد یکی دیگر
قرص لترازول روزی نصف قرص در طول دوره
تاموکسیفن در صورت مشاهده بروز نوک سینه مصرف شود در غیر این صورت لازم نیست
آفرودیت نیز پس از 10 روز از اتمام مصرف هورمون‌ها مصرف شود
لیو 52 هم روزی 1 الی 2 عدد
مکمل‌ها :
وی صد در صد : 2 پیمانه بعد از تمرین ، یک پیمانه صبح بعد از بیدار شدن از خواب
کراتین : 5 روز بارگیری ( 4 وعده 5 گرمی در روز ) سپس 10گرم قبل از تمرین
موتان مس : 80 گرم میان وعده صبح ، 100 گرم قبل تمرین ، 50 گرم بعد از تمرین
گلوتامین : 10 گرم صبح ، 10 گرم یک ساعت قبل ناهار ، 10 گرم بعد از تمرین 10 گرم قبل خواب
چربی سوز ترمولین : 1 عدد صبح یک عدد قبل تمرین
رژیم غذایی مختصر
صبح : 5 عدد سفیده تخم مرغ آب پز + 2 لیوان شیر +5 عدد خرما
2 ساعت بعد : 50 گرم پنیر کم چرب
ناهار : طبق معمول با حداقل چربی و قند +1 پیاله ماست + سالاد بدون سس و روغن
2 ساعت بعد : 2 عدد سیب زمینی + یک کف دست نان سبوس دار
قبل تمرین : یک وعده شامل سبزیجات و میوه
یک ساعت پس از تمرین : نصف تن ماهی یا 200 گرم سینه مرغ یا یک مشت آجیل بدون رنگ و مواد افزودنی یا یک پیاله عدسی یا لوبیا یا یک پیاله گوشت فیله آب پز + سبزیجات
شام : 2 لیوان برنج + 2 لیوان سالاد بدون سس و روغن
برنامه تمرینی با تمرکز بر حرکات پایه و سیستم‌های قدرتی تنظیم شده است
هزینه تقریبی دوره : 420 هزار تومان
+ نوشته شده در  ساعت   توسط arash.ocx  |